Úvodní stránka > Pěší rota AZ u KVV České Budějovice

Pěší rota AZ u KVV České Budějovice

- V roce 2008 na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích předal hejtman Jihočeského kraje pěší rotě aktivních záloh prapor

- V roce 2015 v závěru cvičení "SAFEGUARD Temelín 2015" obdržela jednotka od Československé obce legionářské čestný název "Pěší rota brigádního generála Františka Vávry".

Rota AZ u KVV České Budějovice

U Krajského vojenského velitelství České Budějovice je vytvořena pěší rota aktivních záloh. Jednotka vznikla k 1. lednu 2004 jako jedna ze strážních rot u krajských vojenských velitelství, sestavených z příslušníků aktivní zálohy dobrovolné. K 1. červenci 2005 byla začleněna do strážního praporu jako samostatná pěší rota aktivních záloh. Dnem 1. července 2016 je pěší rota zařazena do struktury krajského vojenského velitelství, jako přímo podřízená jednotka aktivních záloh. Pro potřeby výcviku je zajištěno ubytování ve výcvikovém prostoru. Rota cvičí zejména v blízkém výcvikovém prostoru Boletice. Výcvik probíhá zpravidla ve dvou týdenních cyklech, na jaře a na podzim. Výcvik je zaměřen zejména na ochranu a obranu teritoria a pomoc při nevojenském ohrožení. Dále se příslušníci pěší roty AZ zúčastňují střeleckých soutěží pro aktivní zálohy a akcí organizovaných útvary AČR (hvězdicový pochod AZ, den pozemního vojska BAHNA, pochod Českou Kanadou...).

V současné době je jednotka naplněna přibližně z 50 %. Volná místa jsou zejména na pozicích střelec, kulometník, řidič, a některá místa specialistů (dozimetrista, ženista). Zájemci o zařazení se mohou informovat na podmínky na stránkách specializovaného webu kariea.army.cz v sekci voják v záloze nebo využít přímo registrační formulář pro zájemce o službu v aktivní záloze.

Příslušníci pěší roty AZ České Budějovice mají vytvořeny své vlastní stránky www.arc-zalohy.wz.cz.

Další informace o službě v aktivní záloze naleznete na sránkách KVV nebo přímo na army.cz.

Průběžně aktualizované fotografie ze cvičení spolu se stručným popisem výcviku v daném období

Přehled plánovaného výcviku v roce 2019

Bližší informace k průběhu výcviku a zařazení do pěší roty Vám poskytne:

nrtm. Gabriela Jirásková, tel.:973 321 445, mobil: 702 000 365, e-mail: jiraskovag@army.cz

Nahoru