Home page > Pěší rota AZ KVV České Budějovice

Pěší rota AZ KVV České Budějovice

Pěší rota aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR (prAZ) vznikla k 1. lednu 2004 jako jedna z prvních rot AZ krajských vojenských velitelství, sestavených z příslušníků dřívější aktivní zálohy dobrovolné. Jejím hlavním úkolem je ochrana kritické infrastruktury, ochrana obyvatelstva a majetku jak při vojenském, tak i nevojenském ohrožení na území jihočeského kraje. Rota nese čestný název pěší rota AZ brigádního generála Františka Vávry.

Vojáci prAZ se pravidelně připravují na plnění svého úkolu při plánovaných vojenských cvičeních zaměřených na výcvik v taktické, střelecké a všech dalších druzích vševojskové přípravy, ochranu a střežení důležitých objektů i na získání četných teoretických znalostí potřebných pro plnění svých úkolů. Při výcviku využívají vojenské výcvikové prostory i některé konkrétní civilní objekty. Vyvrcholením výcviku jakou taktická cvičení, při kterých vojáci prokazují své nabyté schopnosti a velitelé si ověřují své dovednosti ve velení jednotkám. K takovým cvičením mimo jiné patří i po dvou letech se pravidelně opakující cvičení SAFEGUARD TEMELÍN, při kterém se simuluje vnější ohrožení jaderné elektrárny. Toto cvičení je navíc součinnostním cvičením, kde prAZ spolupracuje s bezpečnostní službou JETE, složkami Integrovaného záchranného systému i dalšími jednotkami a útvary AČR.

Kromě vojenských cvičení se vojáci prAZ zúčastňují i střeleckých soutěží, oslav a pietních aktů, Dvoudenního pochodu přes tři země, zabezpečují aktivity v rámci POKOS a reprezentují AZ OS ČR i ve svém volném čase při mnoha dalších sportovních i zájmových akcích.

Oficiálním mottem prAZ KVVČB je: „Odpovědnost - Obětavost – Odvaha“

V prAZ stále slouží řada „pamětníků“ na aktivní zálohu dobrovolnou a zákládajících příslušníků roty, díky kterým rota neustále udržuje svoje tradice. Vedle toho máme i spoustu mladých vojáků, kteří se jim snaží ve vojenských dovednostech vyrovnat. I přesto je ale v rotě dost volných míst pro odpovědné, obětavé a odvážné Jihočechy, kterým leží na srdci bezpečnost jejich blízkých a našich spoluobyvatel.

V roce 2008 na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích předal hejtman Jihočeského kraje pěší rotě aktivních záloh prapor. 

V roce 2015 v závěru cvičení "SAFEGUARD Temelín 2015" obdržela jednotka od Československé obce legionářské čestný název "Pěší rota brigádního generála Františka Vávry".

V současné době je jednotka naplněna přibližně z 50 %. Volná místa jsou zejména na pozicích střelec, kulometník, řidič, a některá místa specialistů (dozimetrista, ženista). Zájemci o zařazení se mohou informovat na podmínky na stránkách specializovaného webu kariera.army.cz v sekci voják v záloze nebo využít přímo registrační formulář pro zájemce o službu v aktivní záloze.

Další informace o službě v aktivní záloze naleznete na sránkách KVV nebo přímo na army.cz.

Průběžně aktualizované fotografie ze cvičení spolu se stručným popisem výcviku v daném období

Přehled plánovaného výcviku v roce 2021

Bližší informace k průběhu výcviku a zařazení do pěší roty Vám poskytne:

prap. Gabriela Jirásková, tel.:973 321 445, e-mail: jiraskovag@army.cz

Nahoru