Home page > Branná soutěž 2021

Branná soutěž 2021

„ZVEDNĚME DĚTI OD POČÍTAČŮ!“

 

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice

plukovník gšt. Ing. Alois Urban

vyhlašuje, v rámci provádění přípravy občanů k obraně státu, brannou soutěž
určenou pro žáky 2. stupně základních škol v Jihočeském kraji.

 

Stejně jako i v loňském roce, tak již tradičně i letos vyhlásil ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích další kolo, v loňském roce přerušeného, 4. ročníku branné soutěže „Zvedněme děti od počítačů“ s tématikou provádění POKOS – Přípravy Občanů K Obraně Státu.

Na základě ohlasů a podnětů žáků a pedagogů škol, kteří se zúčastnili předchozích ročníků soutěže, bude zachován koncept soutěže, jako více kolové soutěže smíšených šestičlenných družstev žáků druhého stupně základních škol. 

Krajské kolo této soutěže, umožní-li to v té době aktuální epidemická situace, bude realizováno za fyzické přítomnosti soutěžících družstev dne 28. května 2021 (termín bude upřesněn) v rámci „Dětského dne s AČR na Výstavišti v Českých Budějovicích“. Tato akce bude organizačně a materiálně zcela v gesci Krajského vojenského velitelství České Budějovice a Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Dvě vítězná družstva budou poté nominována k reprezentaci Jihočeského kraje v celostátní soutěži „Battlefield“, kterou každoročně pořádá Československá obec legionářská.

Vzhledem k nejisté současné a zřejmě i budoucí situaci související s dalším vývojem vládních opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 a na to navazující omezení ve školství, může být problematické uspořádat školní
i oblastní kola výše uvedené soutěže. Pro tento případ jsme pedagogům škol, které budou mít zájem o účast v soutěži, připravili alternativní nástroj (viz odkaz "Pro učitele: příklad zadání do školního kola) využitelný jak k aktivizaci žáků omezených distanční výukou, tak k jejich zapojení do aktivit umožňujících nominaci do krajského kola soutěže. 

Snažili jsme se reflektovat současná opatření a připravili takovou variantu, která naplní motto soutěže a přitom nebude ještě více zatěžovat pedagogy v této již tak dost složité situaci. Propozice soutěže (viz odkaz) byly cestou starostů ORP distribuovány a měly by být ve školách již k dispozici.

Smyslem připraveného „nástroje“ je případná inspirace pedagogům jakým dalším možným způsobem „zvednout děti od počítače“ (viz. motto soutěže), narušit možnou stereotypnost on-line výuky a při využití počítače pouze jako komunikační platformy mezi žákem a učitelem, žáky aktivním způsobem zapojit do získávání vědomostí souvisejících s brannými sporty. Dále pak získat povědomí o provádění POKOS, Armádě České republiky, jejích úkolech a částečně také o způsobech plnění jejích úkolů.

V neposlední řadě jde i o to nabídnout pedagogům další způsob, kterým lze i v době distančního vzdělávání vytvořit prostor a příležitost pro žáky (i jejich učitele), kteří se jakýmkoli způsobem angažují v provádění „POKOS“ nebo se o tuto problematiku alespoň zajímají.

V případě platnosti dalších omezení k zabránění šíření nemoci COVID-19 i v první polovině roku 2021 je z výstupů z níže uvedených úkolů možné vytvořit družstvo žáků, které lze nominovat do branné soutěže ředitele KVV České Budějovice „Zvedněme děti od počítačů“ (viz odkaz Propozice soutěže) i bez nutnosti organizování školního kola soutěže a lze jej tedy využít k sestavení a nominaci školního družstva, pokud nebude organizováno ani „okresní“ kolo na úrovni ORP ve kterém se škola nachází, nebo se prostě alespoň zajímavým způsobem něco dozvědět, vyzkoušet, prožít…

Osloví-li Vás tato možnost a nabídka, směle stahujte, inspirujte se, organizujte, nebo nám volejte a ptejte se a také doufejte s námi, že v květnu se již sejdeme při soutěžení, nebo alespoň fandění či návštěvě „Dne s Armádou České republiky“ na Výstavišti a.s. v Českých Budějovicích.

Text: kpt. Mgr. Petr Daňhel

Nahoru