Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha

 

Aktivní záloha (AZ) je součástí ozbrojených sil  České republiky a je vytvořena a doplňována na základě branného zákona. Průběh služby vojáka v AZ upravuje zákon o službě vojáků v záloze.

 

Občan ČR ve věku od 18 do 60 let rmůže dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, zažádat o vstup do ozbrojených sil ČR a může se stát vojákem v aktivní záloze. Vojáci v aktivní záloze jsou za výkon služby finančně odměňováni.

Aktivní záloha je určena pro všechny občany, kteří se nerozhodli pro služební poměr vojáka z povolání, přesto se hodlají při studiu či zaměstnání významně a plnými silami podílet na činnosti ozbrojených sil ČR a připravovat se na obranu vlasti proti vnějšímu napadení.

Aktivní záloha může být nasazena ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Dále k posílení integrovaného záchranného systému a Policie ČR. Voják v aktivní záloze se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

V ozbrojených silách jsou zřízeny tyto jednotky aktivní zálohy.

Podmínky pro zařazení do aktivní zálohy a postup jak vstoupit.

U Krajského vojenského velitelství České Budějovice je zřízena Pěší rota aktivní zálohy brigádního generála Františka Vávry České Budějovice. Kromě stránek spravovaných krajským vojenským velitelstvím jsou k dispozici i stránky příslušníků pěší roty.

Ministerstvem obrany je tak zřízena a moderována facebooková stránka aktivních záloh.

Od srpna 2016 je k dispozici "Průvodce vojáka v záloze", který poskytuje základní informace o podmínkách služby vojáků v záloze. Průvodce byl ke konci roku 2017 aktualizován.

Přiložené soubory: 

Nahoru