Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice (dále jen KVV Č. Budějovice) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní říslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Č. Budějovice je území Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Adresa a základní kotaktní informace

Výkon státní správy a kontakty na jednotlivé pracovníky

  Putovní výstava fotografií "Ten druhý život" zavítá do Třeboně.

  Publikováno: 15.8.2016 Autor: Josef Štěpánek

  Putovní výstava fotografií z nasazení českých vojáků v zahraničních misích se představí   od 14:00 hodin 24. srpna 2016  v Třeboňi v zámecké galerii.

  Armáda přivítala olympioniky v olypijském parku RIO Lipno 2016

  Publikováno: 15.8.2016 Autor: Josef Štěpánek

    V úterý 16. srpna 2016 se malým i velkým návštěvníkům představili vojáci s technikou i spoustou dalších lákavých atrakcí v olympijském parku RIO Lipno 2016. Olypijský prak navštívil osobně i náčelník Generálního štábu AČR, armádní generál Josef Bečvář.

  Nabytí účinnosti nové branné legisaltivy

  Publikováno: 1.7.2016 Autor: Josef Štěpánek

  Dnem 1. července 2016 nabyla účinnosti úprava branného zákona a zákon o službě vojáků v záloze. Tyto legislativní úpravy mají zejména vztah k aktivní záloze a nově vytváří možnost občanu účastnit se dobrovolného vojenského cvičení.

  Střelelcká soutěž "O pohár ředitele KVV České Budějovice"

  Publikováno: 24.6.2016 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 30. června 2016 se uskutečnil již 14. ročník střelecké soutěže "O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství České Budějovice".

  Nahoru