Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství České Budějovice (dále jen KVV Č. Budějovice) bylo zřízeno 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Vykonává státní správu podle výše citovaného zákona. Jeho místní říslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Č. Budějovice je území Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

Adresa a základní kotaktní informace

Výkon státní správy a kontakty na jednotlivé pracovníky

  Výroční zpráva za rok 2015

  Publikováno: 3.2.2016 Autor: Josef Štěpánek

  Dne 3. února 2016 byla zveřejněna výroční zpráva Krajského vojenského velitelství České Budějovice o poskytování informací dle zákona č.

  Předání

  Předání daru děstkému centru Arpida

  Publikováno: 25.1.2016 Autor: Josef Štěpánek

  Pracovníci krajského vojenského velitelství a vojenských zařízení samostatného dislokačního místa České Budějovice mezi sebou opět uspořádali sbírku finančních prostředků na podporu Dětského centra ARPIDA České Budějovice. Vybranou částku 27 800,- Kč ředitel KVV osobně předal dne 13.

  Přání

  Veselé vánoce a šťastný nový rok

  Publikováno: 16.12.2015 Autor: Josef Štěpánek

  Krásné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěšných dnů v novém roce Vám přeje kolektiv pracovníků Krajského vojenského velitelství České budějovice v čele s ředitelem plukovníkem gšt. Ing.

  Den veteránů 2014

  Den veteránů

  Publikováno: 15.10.2015 Autor: Josef Štěpánek

  11. listopadu 2015 v 11:00 hodin již tradičně uctili příslušníci Krajského vojenského velitelství České Budějovice spolu s pozvanými hosty Den válečných veteránů u památníku na letišti v Plané u Českých Budějovic.

  Nahoru